2014_05-06 Pracujeme ďalej...

Cieľom aktivity je vytvoriť učebné texty a overiť ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka, zefektívniť prácu učiteľa a zaujať žiakov.

Aktivita je určená pre študentov odboru propagačné výtvarníctvo 2. až 4. ročníka. Vzhľadom na to, že na predmet propagácia a reklama nie sú dostupné učebnice, je potrebné spracovať študijný materiál.

Postup:

  • spracovanie učebných textov na predmet propagácia a reklama v 2.až 4. ročníku, odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková – vypracuje učebné texty pre 4. roč.; odborný personál 2 – Mgr. Zuzana Girgášová vypracuje učebné texty pre 2. a 3. roč.;

  • používať tieto vypracované materiály pri výučbe predmetu propagácia a reklama,

  • vytvoriť prezentácie k vybraným témam.

Výstup:

študijný materiál aplikovaný na potreby školy a študentov pre predmet propagácia a reklama v 2.- 4. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo.

V mesiacoch február až jún 2014 sa vypracovali tieto učebné texty:

  • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Podstata marketingu, marketingové riadenie, marketingový plán, analýza marketingového prostredia.

  • odborný personál 2 – Mgr. Zuzana Girgášová

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Základná terminológia, vznik a vývoj propagácie a reklamy, pravidlá a zásady propagácie a reklamy.