2014_05-06 Čo je nové v aktivite...

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

V rámci aktivity č 3.5.sa v mesiacoch máj a jún prebehlo stretnutie koordinátora s odborným personálom Na tomto pracovnom stretnutí boli zadelené úlohy odbornému personálu.  V rámci aktivity sa dokončila prvá časť zo skupiny scénických kostýmov k vybraným divadelným predstaveniam.

V  prvej časti sa dokončili žiacke návrhy na moderné spracovanie scénického kostýmu k vybranému divadelnému predstaveniu ..Podľa vybraných návrhov sa zhotovilo päť scénických kostýmov

Ďalej prebehlo inštalovanie scénických kostýmov vo výstavných priestoroch Tatranskej galérií v Poprade. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiach. a CD nosičoch.