2014_04 Pracujeme na napĺňaní cieľov aktivity

Pokračujeme v písaní učebných textov v programe MS Word, a to nasledovne:

 1. pre 2. roč. odbor Propagačné výtvarníctvo sú napísané tieto kapitoly:
  • Základná terminológia - vznik a vývoj Propagácie a reklamy;
  • Základné pojmy,
  • Druhy propagácie.
 2. pre 4. roč. sa napísali tieto kapitoly:
  • Marketingové riadenie;
  • Marketingová stratégia;
  • Marketingový plán;
  • Marketingové mikroprostredie.