2014_04 Pokračujeme v práci

V aktivite zatiaľ prebehli nasledujúce aktivity:

  • Návrhy na zefektívnenie vyučovacieho procesu, analýza potrieb.
  • Inovácia metód výučby s využitím možností v súčasných dizajnérskych trendoch.
  • Koordinácia aktivity, príprava dokumentov, archivácia dokumentov, konzultácie.
  • Zameranie sa na techniky, metódy, formy vyučovania, aktivizáciu a motiváciu žiakov s cieľom zvýšiť kvalitu výučby. Sústredenie sa na možnosti využívania interaktívnych didaktických pomôcok a modernizácia vyučovacieho procesu.