2014_04 Pokračujeme v práci

V priebehu mesiaca február- marec – apríl prebiehalo oboznámenie sa s cieľom aktivity na základe ktorého sa uskutočnil výber vhodnej odbornej literatúry pre ďalšiu prácu.

V priebehu mesiaca marec  sa uskutočnilo mapovanie trhu na materiálne zabezpečenie a zariadenie keramickej dielne, ekonomicky najnáročnejších a odborne najdôležitejších materiálnych zariadení keramickej dielne ako sú: hrnčiarske kruhy, keramická pec a valcovací stôl.

V priebehu mesiaca apríla sme uskutočnili mapovanie trhu na materiálne zabezpečenie keramickej dielne vôbec – všeobecne. Všetky potrebné materiály a zariadenia na zriadenie keramickej dielne pripravenú pre tvorbu predmetov z hliny, vypaľovanie a glazovanie.