2014_04 Pokračujeme v práci

Za obdobne apríl 2014  sa v aktivite i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené.

Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách KONŠTUKCIA FOTOGRAFICKÉHO PRÍSTROJA, SVETLO VO FOTOGRAFII, FILTRE A ICH POUŽITIE. Pripravujú sa  ďalšie kapitoly.