2014_04 Pokračujeme v práci

Za posledné obdobie sa v rámci tejto aktivity pracovalo so žiakmi na hodinách a odborný personál spracovával výstupy žiakov a dohliadal na realizáciu zadaní. V rámci aktivity sa pracovalo na návrhoch a príprave prvej časti scénických kostýmov priamo s odborným personálom na vyučovacích hodinách- Ing. Anna Dominiková- učiteľ1 pracoval so žiakmi na predmete Prax a PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková na predmete Navrhovanie. Po návrhovej časti sa začalo pracovať na praktickej realizácii kostýmov- strihy, modelovanie, polohovanie, strihanie a samotné šitie a zdobné techniky. Na dokumentáciu priebehu aktivity sa všetky časti fotili a archivovali sa na CD nosičoch, ktoré slúžia pre dokladovanie aktivity a zároveň sú súčasťou záverečného  výstupu tejto aktivity.