2014_04 Pokračujeme v jazykovom vzdelávaní

V mesiaci apríl prebieha jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa zdokonaľujú, rozširujú si vedomosti a  komunikujú  v cudzom jazyku.