2014_03 N.Šestáková získala diplom za účasť v medzinárodnej umeleckej súťaži "Umenie, univerzálny jazyk - kreativita za mier" za rok 2013

Veľmi nás teší úspech našej študentky 2.ročníka Nikoly Šestákovej v medzinárodnej umeleckej súťaži "Umenie, univerzálny jazyk - kreativita za mier" za rok 2013.

Prišiel nám gratulačný list od mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Spojených štátoch mexických,ktorý s potešením a hrdosťou prevzaldiplom za našu ocenenú študentku a vyjadril jej aj svoje osobné poďakovanie za vzornú reprezentáciu SR v medzinárodnej súťaži a reprezentáciu talentu a umeleckého prejavu mladej slovenskej generácie.

List od ministra vo formáte pdf si môžete prečítať  ...TU... 

 

My, ako škola, ďakujeme a gratulujeme...