2014_02 Začali sme...

V aktivite sa konala porada koordinátora a odborného personálu s obsahom bodov :

Návrhy na odborný materiál na zefektívnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu k aktivite, príprava návrhov a požiadaviek pre využitie konceptu bookletu vo výtvarnom diele perspektíva pre fotografiu a video v tvorbe bookletu, návrhy na zorganizovanie, návrhy na adaptovanie zámeru – myšlienky, výučby a zaškolenia študentov pre využitie konceptu bookletu.