2014_02 Začali sme...

V aktivite sme sa venovali príprave dokumentov a triedeniu informácií z dostupných materiálov.

 V danej aktivite sme sa taktiež zamerali na:

- diskusie a konzultácie k danej problematike

- rozdelenie tém na úlohy

- prácu s odbornou literatúrou

- návrhy na zefektívnenie vyučovacieho procesu

- analýzu potrieb, archiváciu

- základné definície

- rozdelenie a prípravu obrazových príloh a materiálov, triedenie názorných ukážok.

Na realizáciu sme využívali poznatky z dejín umenia, výtvarnej kultúry a dizajnu.