2014_02 Začali sme...

V priebehu mesiaca február, marec 2014 sa tím aktivity  projektu oboznamuje s historickými a výtvarnými trendmi práce s hlinou,  hľadaním a výberom  vhodnej  odbornej literatúry. Tiež pripravuje podklady na verejne obstarávanie a to výberom náradia potrebného na prácu s hlinou.