2014_02 Začali sme...

Začali sme vyhľadávať materiály na inšpiráciu - knihy časopisy s ľudovými vzormi, textilné ľudové výrobky (časti krojov s ornamentikou). Ideme vypracovať návrhy na potlač textílií, ktoré použijeme aj na iné, nielen textilné výrobky.