2014_02 Začali sme...

 – aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačných výtvarníkov

V tejto aktivite sme začali pracovať v týchto oblastiach:

1. vytvorili sme si tematický a časový harmonogram práce.,

2. spracovali sme texty pre žiakov s obrazovými prílohami.

3. vypracovali sme prípravy na hodiny.

4. pripravili sme pracovné listy.