2014_02 Začali sme...

Aktivita sa v priebehu mesiaca februára začala pomaly rozbiehať. Na porade tímu boli stanovené ciele a rozdelené úlohy. Nosnou časťou aktivity je tvorba  študijných materiálov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry, ktorej sa bude prioritne venovať koordinátorka Mgr. Miroslava Kovalčíková. Tím tvoria Mrg. art. Jozef Česla a Mgr. Nikola Podolinská, ktorí zastrešujú technickú podporu aktivity.