2014_02 Začali sme...

  • začali sme realizovať návrhy a strihové riešenia scénických kostýmov so žiakmi 4.A triedy odbor SKT.