2014_02 Začala sa aktivita...

- je aktivita, ktorá má vytvoriť učebné materiály, elektronické prezentácie, inovované učebné pomôcky, inovované didaktické prostriedky – fotografie a overiť ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby.

 

Koordinátorom tejto aktivity je Mgr. Nikola Podolinská. Momentálne aktivita je v štádiu prípravy učebných textov a prezentácií. Po zakúpení techniky sa bude vytvárať fotopríloha k jednotlivým vybraným kapitolám.