2014_01 Jazyková príprava pre študentov v projekte Leonardo

 

Účastníci projektu Leonardo sa budú v Španielsku dorozumievať prevažne po anglicky. Pre nich a vybraných náhradníkov sa preto organizuje jazyková príprava. Pozostáva zo základného kurzu anglického jazyka v trvaní 20 hodín a po ňom nasledujúceho pokračujúceho kurzu v trvaní podľa potreby. Aj účastníci, ktorí sa na škole učia nemecký jazyk, sa zatiaľ v základnom kurze naučili pozdraviť, predstaviť a podať informácie o sebe, škole, rodine a našej krajine. Vo fotoprílohe si môžete pozrieť, ako naše jazykové vzdelávanie prebieha.


Ing. B.Lizáková

...fotky...