2013_06 Malebnosť Slovenska a Talianska (A.Hulinová, V.Lavková, IV.A)

Tatranská galéria v Poprade

v spolupráci s Taliansko-Slovenskou obchodnou komorou vyhlásila výtvarnú súťaž pod názvom

Malebnosť Slovenska a Talianska

v rámci projektu Hry s umením 2013

 

Gratulujeme našim študentkám IV.A triedy, ktoré získali

        - čestné uznanie v kategórii Slovensko - AnnaMária Hulinová,

        - 3.miesto v kategórii Slovensko - Veronika Lavková,

a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov.