2013_05 Súťaž Európa v škole (Daniela Reľovská)

Obvodný úrad Prešov, Odbor školstva udelil

diplom našej študentke  4.ročníka

Daniele Reľovskej

za 2.miesto v krajskom kole súťaže

Európa v škole

(kategória  141 - umelecké práce)