2013_04 Výzdoba vnútorného detského ihriska (3.A, 1.A odbor PV, pod vedením Mgr.S.Kovalčíka)

 

V mesiaci marec 2013 bola naša škola požiadaná, aby žiaci zrealizovali výzdobu vnútorného detského ihriska v priestoroch obchodného komplexu ,,Bažant“ v Kežmarku. Úlohou bol poverený Mgr. Stanislav Kovalčík, pod ktorého vedením žiaci 3.A a 1.A, odbor propagačné výtvarníctvo v rámci praktického vyučovania pripravili farebné návrhy, ktoré dali odsúhlasiť prevádzkovateľke zariadenia pani Kopkášovej. Išlo o tri nástenné maľby, s námetmi blízkymi deťom od 3 do 10 rokov, zvieracie postavičky z rôznych rozprávok a šmolkovia - modré postavičky zo známej rozprávky.

Maľby boli zrealizované akrylovými interiérovými farbami. Študenti sa naučili výtvarne riešiť veľké plochy a techniku nástennej maľby. Objednávateľka malieb bola s výsledkom práce veľmi spokojná.

 

...fotky...

 

 Stanislav Kovalčík