2013_03 Historické postavy pre mesto Kežmarok

...fotky...

...hotové postavy...