2013_01 Náš absolvent Mgr. art. Ján Kekeli

Náš absolvent

Mgr. art. Ján Kekeli

Vzdelanie:
1998-2002 Združená stredná umelecká škola, odbor Konzervátorské a reštaurátorské práce
2006-2012 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií

K fotografii som sa dostal na strednej škole, kde sme mali predmet základy fotografie s pánom učiteľom Stanislavom Kovalčíkom. Neskôr po absolvovaní ZSUŠ som sa fotografii začal venovať hlbšie a pokračovanie v štúdiu na VŠVU som bral ako samozrejmosť.

Zúčastnil som sa viacerých skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí a podarilo sa mi usporiadať štyri samostatné výstavy.

Za najväčšie úspechy považujem prezentácie mojich fotografií na veľtrhu súčasného umenia Vienafair 2009 a Parisphoto 2010, kde som bol vybraný nezávislým kurátorom z portfólia Photoportgallery. Taktiež si vážim nomináciu na Startpoitnprize 2012, je to cena pre absolventov umeleckých vysokých škol z Európy, kde som reprezentoval bratislavskú VŠVU. V neposlednom rade je zaujímavé prvé miesto v súťaži Foto roka 2012 nadácie VÚB, ktoré mi pomohlo zviditeľniť moje fotografie.

Študentom odboru fotografický dizajn by som jednoznačne odporúčal návštevu fotografických workshopov, neskôr pokračovať v štúdiu fotografie na vysokej škole.  

 

 

 

 

 

Fotogaléria: 2013_01 Náš absolvent Mgr. art. Ján Kekeli

Táto fotogaléria je prázdna.