2013_01 Matej Vernarský, 3.B GTM

Moje meno je Matej Vernarský.
Svoje práce prezentujem na youtube a na facebooku pod značkou Rimer Studio. Študujem 3. ročník odboru grafik tlačových médií. Všetky práce na videách sú robené v programe Adobe Photoshop CS6. Videa sú robené štýlom "Speed art" čo je vlastne nahrávanie celej plochy počas prace v programe a nasledovné zrýchlenie, moje videa sú zrýchlené o 600%.


Školské práce:


Školská téma pod vedením p. uč. Mgr.art. Jozefa Česlu, Návrh magnetky, téma do suťaže na Eko magnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=IpyUALPiVtI
 
Školská téma pod vedením p. uč. Mgr.art. Mareka Rusňáka, koláž z vlastných fotografii:
https://www.youtube.com/watch?v=LYMVsIxibEU
 

Domáce práce:


Magická kniha, koláž
https://www.youtube.com/watch?v=0cqYVy_ViNM

Športový plagát
https://www.youtube.com/watch?v=pfPuAUB0_Jc

Retuš fotografie
https://www.youtube.com/watch?v=-INRrMHU3GU