2012_12 Naša škola - 2B FD (Mgr.art.Milada Kotorová)

...fotky...