Ocenenie Veroniky Lavkovej (3.A PV, pedagóg Mgr.M.Kotorová)

„Dotkni sa hviezd - téma, pod ktorou si každý bude predstavovať  množstvo svojich tajných želaní, nedosiahnuteľných cieľov alebo vesmír a jeho krásy. Mojou hlavou sa však pri tejto téme vírili úplne iné myšlienky. Myšlienky, ktoré smerovali k zobrazeniu niečoho abstraktného, niečoho, pod čím si každý jeden z nás predstaví svoju vlastnú túžbu, želanie, sen...  Línie a tvary, ktoré sú rôzne popreplietané vyjadrujú určitú etapu cesty, ktorú musí človek prejsť, kým sa nedostane k svojmu vytúženému cieľu a tiež aj to, že táto cesta je plná nástrah číhajúcich z každej strany. Vysnívaný cieľ sa však prekonaním všetkého zlého dá dosiahnuť..."  Veronika Lavková o svojej výtvarnej práci, ktorou získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži v máji tohto roku.

Blahoželáme!

(Mgr.Milada Kotorová)