2012_04 "Ad fontés" - výstava prác študentov Strednej umeleckej školy v Kežmarku