2012_03 Školenie pedagógov Typoset v BA

Vzdelávanie pedagógov v oblasti polygrafia

Vďaka projektu "Vzdelávajme sa moderne" sa v dňoch 28- 30.03.2012 pedagógovia Mgr.art Jozef Česla, Mgr.art Marek Rusňák a Mgr.Nikola Podolinská zúčastnili trojdňového vzdelávacieho kurzu vo firme Typoset v Bratislave. Všetci traja vyučujeme študentov v odbore Grafik tlačových médií. Cieľom nášho vzdelávania bolo nadobudnúť a rozšíriť nové poznatky z oblasti  polygrafie.

Školenie pre nás pripravili podľa našich požiadaviek na mieru. Zohľadňovalo naše potreby a špecifiká, ktoré sme im vopred poslali. Lektorom kurzu bol Ing. Ľudovít Karpinský, ktorý v minulosti niekoľko rokov vyučoval a viedol semináre na Katedre polygrafie a aplikovanej fotochémie. Je spoluautor knihy Polygrafické minimum, zakladateľ firiem TYPOSET, s.r.o. a TYPOSET print, s.r.o., ktorých polygrafické výrobky boli ocenené niekoľkými významnými oceneniami.

Kurz nás obohatil nielen o teoretické ale i o praktické poznatky. Po teoretickom úvode k jednotlivým témam sme riešili konkrétne modelové úlohy z praxe. Súčasťou kurzu boli praktické ukážky technológii v produkčnej prevádzke ako napríklad:

-  ukážky knihárskeho spracovania

-  exkurzia v ofsetovej tlačiarni

-  ukážky tlačových výstupov na rôznych papieroch

-  praktické ukážky nastavení v programoch Adobe

-  vyskúšali sme si rozbor tlačovín

-  certifikované nátlačky, nátlačkovanie priamych farieb (Pantone)

- mali sme možnosť vidieť i štvorfarebný ofsetový stroj najnovšej generácie, pracujúci na princípe suchého ofsetu s integrovaným CTP rekordérom formátu A3+, ktorý je jediný na Slovensku

- ...

 

Toto školenie nám ako pedagfógom dalo veľmi veľa. Všetky tieto nadobudnuté poznatky postupne odovzdáme aj naším študentom.

 

Spracovala: Mgr. Nikola Podolinská

 

...fotky...