2011_03 Výstava žiackych prác

...plagát...

...fotky...