2009_11 Stužková slávnosť 4.A (tr.uč. paedDr.L.Majoroši)

2009_11 Stužková slávnosť 4.A (tr.uč. paedDr.L.Majoroši)