20.výročie školy

 

Ďakujeme bývalým kolegom, absolventom, rodičom a priateľom školy za účasť na akadémii  z príležitosti osláv 20. výročia založenia školy...
Tešili sme sa zo stretnutia a spomienok....

Ing. Marta Perignáthová
riaditeľka školy

 

- niekoľko fotiek z osláv si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii ...tu...

- niekoľko fotiek z oslavy 20.výročia si môžete pozrieť aj  na oficiálnej stránke mesta Kežmarok ...tu...

 

 

 

 

Poďakovanie


Touto cestou sa chcem poďakovať  kolegyniam, kolegom a žiakom, ktorí  slávnostný program pripravili, konkrétne Mgr. Kovalčíkovej, za napísanie scenáru, Mgr. Zoričákovej za zhotovenie prezentácií, banerov,  Mgr. Srokovej za napísanie a nacvičenie divadla „3 xo výchove“ a účinkujúcim žiakom 3.B triedy, Mgr. Kotorovej , ktorá nacvičila vokálno-inštrumentálne skladby so žiakmi školy  Patrikom Chimincom, Klaudiou Vadelovou a Viktóriou Naďovou.

Ďakujem kolegyniam, kolegom výtvarníkom za výzdobu školy (Mgr. Svitanovej, Mgr. Kotorovej, Mgr. Girgášovej, Mgr. Hončárovej, Mgr. Matavovi, Mgr. Stašenkovej) a prípravu darčekov  ( Mgr. Kovalčíkovi, Mgr. Girgášovej, Mgr. Majerčákovi). Kolegovi Mgr.art Česlovi za grafickú úpravu bulletinu.

Firme VK Vadel ďakujem za prípravu pohostenia.

Nepedagogickým zamestnancom za množstvo drobnej práce, ktorú nebolo vidieť, ale bez nej by oslava  výročia nebola možná.

Za spracovanie a zdokumentovanie osláv Mgr.Matavovi , Mgr. Stašenkovej, žiakom Matúšovi Sarnovi, Samuelovi Turanovi, Adamovi Gajanovi, Timotejovi Kováčikovi...

Ako povedal Viktor Frankl:  „Umenie je jednota v rozmanitosti,“ to sa udialo pri organizovaní tejto akcie.
 

     Ing. Marta Perignáthová

      riaditeľka školy

Príhovor

Dvadsať rokov...

V mysli prebieha zrýchlený film spomienok.

Útržky, vône, myšlienky, rozhovory...  Zážitky, vnemy, pestrá vrava, smiech na školských chodbách. Fragmenty umenia vo všetkých formách a obsahoch. Okolo nás i v nás. Názory, zhody ale aj nezhody, inšpirácie a radosť. Radosť z tvorby, ktorá je tým podstatným elementom, je zmyslom a hnacou silou v umení.

Umenie je pridanou hodnotou života, robí život krajším a bohatším. Je akýmsi optickým filtrom, cez ktorý hľadíme na svet trochu inak – citlivejšie. Umelecká škola v Kežmarku už dvadsať rokov približuje mladým ľuďom tieto pohľady, odovzdáva skúsenosti a vedomosti prostredníctvom množstva pedagógov, ktorí tu pôsobili a pôsobia.

Vychovali a vzdelali sme ako 1100 mladých talentov v umeleckých aj neumeleckých odboroch, pritiahli sme do našich priestorov prostredníctvom projektov a angažovaných ľudí viac ako milión eur. Neustálym inovovaním prostriedkov, foriem a metód vzdelávania patríme k najmodernejším vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Z pôvodného remeselného zamerania sa škola vyprofilovala na umeleckú s podporou a profesionálnym používaním digitálnych technológií, ktoré tvoria kvalitnú základovú líniu vzdelania mladého človeka.

Dobré meno mladej školy šíria naši žiaci a absolventi aj v zahraničí počas odborných stáží, plenérov, projektov a ako žiadaní pracovníci priemyslu a služieb. Naše aj ich výsledky precízne sledujú regionálne aj celoštátne média. Pre neustále vyhľadávanie mladých talentov sme vymysleli vlastnú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Výsledky a diela našich pedagógov a žiakov majú doma aj v zahraničí stabilne dobré meno.

Veríme, že takto podkutá poctivá práca sa často stretáva s príležitosťou, a preto neplánujeme z našich ambícii a plánov rozvoja nijako poľavovať ani do ďalších rokov.

Ing. Marta Perignáthová

       riaditeľka školy

Ďakovné a pozdravné listy

 

Príspevok v KTV Kežmarok

číslo magazínu:  č.594

Názov:  SUŠ oslavuje 20 rokov

Začiatok príspevku: 6min 4sek