2.4. Evalvácia

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 2.4.: RNDr. Danica Hanuliaková

 

2.4. Evalvácia

Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita začiatok realizácie aktivity ukončenie realizácie aktivity – plán ukončenie realizácie aktivity – skutočnosť 2.4. Evalvácia projektového...