2.2. Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 2.2.: RNDr. Danica Hanuliaková