2.1. Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1.: Viera Madejová