1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalifikovanosti a získavanie kompetencií

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 1.4.: Mgr. Zlatica Svitanová