1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 1.3.: Mgr.at. Marek Rusňák