1.2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 1.2.: PaedDr. Ladislav Majoroši