1.2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti

 ...fotky...   (28.10. a 31.10.2011)  školenie Photoshop