1.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1.: PaedDr. Ladislav Majoroši