Záver školského roka 2018/19

01.07.2019 08:05

Posledný deň školského roka sa  pani riaditeľka  prihovorila všetkým žiakom školy a ich pedagógom.
Boli sme všetci oboznámení s akciami školy počas šk. roka a s úspechmi školy vďaka šikovným žiakom.

Následne boli odmenení žiaci, ktorí počas šk.roka dosahovali výborný prospech a mali vzorné správanie a tí, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Všetkým  gratulujeme!

Pani riaditeľka zaželala všetkým pekné prázdniny. Triedni učitelia rozdali žiakom vysvedčenia. Potom sme sa všetci rozišli a išli si užívať zaslúžené voľno a napĺňať ho zážitkami....

 

...fotky...