Zahraničné štipendium

20.05.2010 20:15

Na jednoročný študijný pobyt do Írska pocestuje v septembri Martina Jeleňová, študentka druhého ročníka Strednej umeleckej školy v Kežmarku, odbor fotografický dizajn.

O štúdium sa uchádzalo z regiónu Prešov 34 študentov, 30 splnili predpísané kritérium.

 

Bližšie informácie na webovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky (www.minedu.sk)

Martina Jeleňová, 2.A odbor Fotografický dizajn SUŠ Kežmarok:

Naskytla sa mi príležitosť, ktorú chcem naplno využiť. Nová krajina, noví ľudia, ale zasa bez priateľov a rodiny. Na jednej strane veľká výzva, na druhej strane obrovské šťastie, preto sa vo mne miešajú rôzne pocity nadšenia, ako aj sklamania z odchodu. Strach z očakávania nového, smútok zo straty starého.

Napriek tomu som šťastná, že som to práve ja, čo odchádzam na 9 mesiacov do cudzej krajiny, že mám možnosť stráviť jeden školský rok inak ako väčšina z nás, osamostatniť sa a vyskúšať niečo nové a doposiaľ nepoznané, o čom som doteraz ani nesnívala.

Dúfam, že narazím na čo najmenej prekážok, ale verím najmä tomu, že terajšie putá sa počas tohto pobytu neroztrhnú, ale predovšetkým spevnia. Dúfam, že keď sa vrátim, budem o nové skúsenosti bohatšia, ale ostanú pri mne aj starí priatelia a škola, do ktorej sa vždy rada vrátim.