Začiatok školského roka

03.09.2019 10:27

Po dvojmesačnom oddychu sme sa opäť spoločne stretli na slávnostnom zahájení školského roka. Žiaci a učitelia sa tešili zo vzájomnej prítomnosti a slávnostnú chvíľu umocňoval prihovor riaditeľky školy, Ing. Marty Perignáthovej. Po spoločnom úvodnom stretnutí sa žiaci rozišli do tried so svojimi triednymi učiteľmi.    Zážitky, rozhovory...nové tváre prvákov, ale aj doplnený pedagogický zbor. Škola začína písať nový začiatok pod novým názvom ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU.

 Prajeme NAŠEJ škole, ktorú tvoríme my všetci dynamický, rozvíjajúci sa, no zároveň pokojný rok plný úspechov, tvorivých nápadov, kvalitných medziľudských vzťahov a radosti z práce.