Výstava našich maturantov

16.05.2011 08:36

Ako každý školský rok na našej škole, tak aj tento, je máj mesiacom horlivého dokončovania a odovzdávania praktických maturitných prác, ktoré tvoria jednu z častí maturitnej skúšky. Práve výsledky tejto urputnej snahy našich maturantov odprezentovať sa v tom najlepšom umeleckom svetle, máme všetci možnosť vidieť na Výstave maturitných prác, ktorej vernisáž bude 16.5.2011 vo výstavných priestoroch Barónka.

Na tejto výstave majú návštevníci možnosť vidieť naozaj pestrú škálu rôzne umelecky orientovaných prác. Výstava je rozdelená do dvoch výstavných priestorov- v priestoroch Barónka vystavuje odbor Fotografický dizajn a Ručné výtvarné spracúvanie textílií. Druhá časť výstavy je na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, kde vystavujú študenti odborov Propagačné výtvarníctvo a Konzervátorské a reštaurátorské práce. V spleti týchto odborov je možné vidieť šaty, obrazy- či už maľované, striekané, i šité, šperky z rôznych materiálov, objekty, fotografie- tradičné i netradičné, reštaurovaný nábytok a mnoho iných čarovne netypických vecí. Preto neváhajte a príďte si pozrieť svieži mladý závan v umení.

 

...fotky...

pozvánka na vernisáž...

 pozvánka na výstavu...

 

Spracovala: PaedDr.J.Serbinčíková