Vyhodnotenie talentových skúšok pre školský rok 2011 - 2012

15.04.2011 09:44

Hovorí sa, že číslo 13 je nešťastné, no práve v tento deň, 13.apríla 2011 na našej škole prebehli talentové skúšky pre školský rok 2011/ 2012. Na nových záujemcov o štúdium na našej škole čakali dve úlohy, a to skúška z kresby a maľby.

Prvá úloha - kresba, bola zameraná na realistické zobrazenie nainštalovaného zátišia, ktoré pozostávalo z hranola, valca a drapérie. Druhou úlohou bola maľba, kde záujemcovia o štúdium dostali na výber jednu z dvoch poetických tém- Lístie vo vetre a Môj tajný sen, a ich úlohou bolo pomocou farieb vytvoriť zaujímavú kompozíciu na zvolenú tému, vyjadriť atmosféru pomocou farieb.

Hneď po skončení talentových skúšok prebehlo aj nasledovné hodnotenie vyhotovených prác, ktoré boli označené číslom a tak bola zaručená anonymita pri hodnotení. Hodnotiaca komisia, v zložení PaedDr. Ladislav Majoroši, Akad. mal. Eva Končeková, Mgr. Milada Kotorová, hodnotili v prvej úlohe hlavne realistické zobrazenie a vnímanie daného zátišia a v druhej úlohe maliarsky prejav, prácu s farbou a hlavne farebné cítenie.

Výsledky týchto talentových skúšok sú zverejnené na našej webovej stránke a na vstupných dverách našej školy. Tak dúfame, že novým záujemcom tá trinástka priniesla šťastie a uvidíme sa v novom školskom roku.

 

 

... výsledky TS (*.pdf)...

 

 ...fotky z vyhodnocovania TS...

 

 

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
Vyhodnotenie talentových skúšok 
pre školský rok 2011 - 2012
             
8260 600 propagačné výtvarníctvo
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 106 50,00 42,67 42,33 135,00 prijatý
2. 164 45,00 46,00 39,33 130,33 prijatý
3. 174 47,00 46,33 36,33 129,66 prijatý
4. 167 44,00 43,33 41,00 128,33 prijatý
5. 144 50,00 35,67 42,00 127,67 prijatý
6. 142 43,00 41,33 41,67 126,00 prijatý
7. 130 47,00 37,67 38,67 123,34 prijatý
8. 172 42,00 40,67 37,67 120,34 prijatý
9. 140 38,00 36,33 46,00 120,33 prijatý
10. 177 43,00 37,00 40,33 120,33 prijatý
11. 184 38,00 37,00 44,00 119,00 prijatý
12. 158 46,00 39,33 32,67 118,00 prijatý
13. 124 40,00 30,67 45,67 116,34 prijatý
14. 157 45,00 37,67 33,33 116,00 prijatý
15. 113 46,00 35,67 32,00 113,67 prijatý
16. 108 49,00 28,00 36,00 113,00 prijatý
17. 179 44,00 40,67 27,33 112,00 prijatý
18. 182 36,00 39,67 33,33 109,00 prijatý
19. 112 39,00 33,33 33,00 105,33 prijatý
20. 136 35,00 40,00 29,33 104,33 prijatý
21. 171 20,00 41,33 41,67 103,00 prijatý
22. 159 36,00 33,00 33,00 102,00 prijatý
23. 101 39,00 28,33 34,33 101,66 prijatý
24. 118 41,00 28,67 31,33 101,00 prijatý
25. 109 32,00 38,00 29,33 99,33 prijatý
26. 169 39,00 27,33 30,67 97,00 prijatý
27. 162 30,00 41,00 25,33 96,33 prijatý
28. 114 38,00 27,00 30,00 95,00 prijatý
29. 163 40,00 28,33 25,00 93,33 prijatý
30. 181 32,00 27,33 32,67 92,00 prijatý
             

 

 

8297 600 fotografický dizajn
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 147 50,00 41,67 37,00 128,67 prijatý
2. 152 46,00 44,33 36,00 126,33 prijatý
3. 178 46,00 47,33 32,00 125,33 prijatý
4. 153 39,00 44,00 40,33 123,33 prijatý
5. 149 37,00 40,67 44,00 121,67 prijatý
6. 117 48,00 40,67 30,00 118,67 prijatý
7. 110 39,00 44,33 35,00 118,33 prijatý
8. 102 45,00 39,67 31,33 116,00 prijatý
9. 122 38,00 36,00 39,00 113,00 prijatý
10. 108 49,00 28,00 36,00 113,00 prijatý
11. 161 43,00 30,00 39,67 112,67 prijatý
12. 168 42,00 36,00 32,67 110,67 prijatý
13. 170 41,00 32,33 36,67 110,00 prijatý
14. 148 39,00 34,67 34,67 108,34 prijatý
15. 103 44,00 41,33 22,67 108,00 prijatý
16. 160 48,00 28,00 28,67 104,67 prijatý
17. 156 46,00 23,67 33,67 103,34 prijatý
18. 120 40,00 34,33 28,33 102,66 prijatý
19. 127 37,00 34,00 29,33 100,33 prijatý
20. 180 25,00 34,00 40,67 99,67 prijatý
21. 123 30,00 41,67 27,67 99,34 prijatý
22. 132 38,00 34,33 25,33 97,66 prijatý

 

 

8270 600 scénická kostýmová tvorba
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 107 50,00 44,67 42,67 137,34 prijatý
2. 177 43,00 37,00 40,33 120,33 prijatý
3. 126 39,00 39,67 38,00 116,67 prijatý
4. 119 36,00 37,67 37,00 110,67 prijatý
5. 131 42,00 33,00 35,67 110,67 prijatý
6. 151 40,00 36,00 29,33 105,33 prijatý
             
8582 200 umelecká krajčírka
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 128 20,00 28,00 33,00 81,00 prijatý
             
8264 603 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 146 45,00 48,00 31,33 124,33 prijatý
2. 104 49,00 32,00 34,00 115,00 prijatý
3. 139 41,00 33,33 28,67 103,00 prijatý
4. 118 41,00 28,67 31,33 101,00 prijatý
             
8557 200 umelecký stolár
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 155 36,00 38,33 33,00 107,33 prijatý
             
8555 200 umelecký rezbár
             
P.č. Kód na TS Priemer ZŠ Priestorové cítenie Farebné cítenie Súčet bodov Rozhodnutie
1. 121 37,00 39,33 26,33 102,66 prijatý
             
             
             
Kežmarok 15. apríl 2011     Ing. Marta Perignáthová 
          riaditeľka školy