Úspechy v súťaži TAJOMSTVO V OBRAZE

11.06.2019 08:28

Naša škola bola trikrát ocenená v medzinárodnej výtvarnej súťaži Tajomstvo v obraze, ktorá bola inšpirovaná expresionizmom a symbolizmom.

Prvé miesto získal žiak Kristián Starinský. „V mojej práci s názvom „Explózia myslenia“ zobrazujem rybu, predstavujúcu večný život. Pokračovaním nekonečného života je žena, znázorňujúca nežnosť a čistotu, krásu, rozum, voľnosť,“ píše autor. Prácu robil pod vedením Mgr. Evy Srokovej.

Druhé miesto dosiahla fotografia žiačky Barbory Kuchčákovej – „Kajúci sa“. Ide o parafrázu maľby Ladislava Medňanského. Vyjadruje pohľad mladých ľudí na dnešnú dobu. Prácu robila pod vedením Mgr.art. Dominika Britaňáka.

Mimoriadne čestné uznanie bolo udelené fotografii Aleny Hagovskej „A my máme len jeden svet, ale žijeme každý v inom“. Práca bola inšpirovaná slovami piesne skupiny Dire straits – Brothers in arms. Vyjadruje nezmyselnosť vojny a zároveň hrdinstvo mnohých vojakov. Prácu robila pod vedením Mgr. Milady Kotorovej. 

7. ročník súťaže organizovala SZUŠ ART PEGAS v Nitre. Oceneným blahoželáme!

Mgr. Milada Kotorová

 

...fotogaléria...