Úspech v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku

24.01.2011 14:22

Dňa 19.januára 2010 sa študent Tomáš Peky z I.B triedy zúčastnil obvodného kola olympiády v nemeckom jazyku v Spojenej škole na ulici Dominika Tatarku v Poprade.

Úspešne absolvoval písomnú časť a ústnu obhajobu v nemeckom jazyku a obsadil tak 1.miesto. Postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove.

Teší nás to a blahoželáme.

 

Spracovala: Mgr.E.Sroková