Účelové cvičenie

18.06.2019 13:06

V rámci účelového cvičenia sa žiaci prvého a druhého ročníka spolu s vyučujúcimi v okolí hotela Štart v Kežmarku dňa 18.6. venovali pohybovým aktivitám – hre frisbee, bedmintonu a volejbalu.

                                                                       Mgr. Marián Lojek