Účelové cvičenie

16.09.2019 09:30

Účelové cvičenie začalo turistickým pochodom. Naše kroky smerovali k Strážkam, kde nás učiteľský zbor prekvapil zábavnými aktivitami. Keďže bol krásny slnečný deň, využili sme to na fotenie. Po krátkych foteniach jednotlivých tried a prírody, nasledovalo malé občerstvenie. Prvácke nadšenie a druhácke hundranie. Bez toho by to fakt nešlo. Prvú disciplínu, ktorú sme si vyskúšali, bola streľba zo vzduchovky. Natoľko nás chytila, že sa nám veru ťažko lúčilo. Zabudli sme aj na hundranie a nadšene sme sa pustili do súťaženia Ďalšou disciplínou bolo hádzanie šípok. Samozrejme aj to nás veľmi bavilo dokonca aj samotný učiteľský zbor! Celú športovú morálku nám spríjemňovali dve psie zlatíčka, ktoré veru neboli na škodu. Po ďalšej menšej pauze sme sa pustili na ďalšiu „bojovú“ úlohu. Hádzanie ringo krúžkov na kužele, kde sme využili aj psieho pomocníka. Oddane nám donášala hodené kružky a bojovala s nami. Cely športový deň sme si napokon naplo užili a myslím, že nie len my!

Viktória Krempaská 2.A
Ing. Anna Dominiková