STRETNUTIE RODIČOVSKEJ RADY 20.10.2016

14.10.2016 12:19

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

Vás srdečne pozývajú na 15. Európsky deň rodičov a škôl, ktorý sa uskutoční

20.10.2016 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove školy.

 

Pozvánka a programom plenárnej schôdze ...TU...