Stredoškolská odborná činnosť

10.01.2010 17:26

Súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave sa organizačne člení na školské, obvodné, regionálne a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou prehliadkou súťaže SOČ v 17 súťažných odboroch.

Naši študenti sa predstavujú predovšetkým v súťažnom odbore 16 - Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba; 14 – Učebné pomôcky; 10 - Voľný čas; 07 – Ekológia.